USŁUGI SERWISOWE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 


Nasza firma mając świadomość, iż zapobieganie uszkodzeniom kabla lub szybka lokalizacja ich uszkodzeń daje możliwość bezawaryjnego zaopatrywania w energię elektryczną, proponuje Swoim klientom profesjonalne usługi dotyczące pomiarów elektrycznych kabli w liniach elektroenergetycznych.

    Szczegółowa oferta obejmuje prace z zakresu
  • lokalizacji uszkodzeń kabla SN i NN
  • trasowania kabla SN i NN
  • prób napięciowych kabli elektroenergetycznych
  • pomiarów rezystancji izolacji kabli
Usługi te wykonywane są przy pomocy samochodu pomiarowego wyposażonego w specjalistyczny sprzęt.

Kenetron lokalizacja uszkodzeń kabli Zakład Obsługi Energetyki Zgierz

Kenetron pomiary linii kablowych Zakład Obsługi Energetyki Zgierz   Kenetron trasowanie kabla SN i NN Zakład Obsługi Energetyki Zgierz

Kenetron pomiary rezystancji izolacji kabli Zakład Obsługi Energetyki Zgierz

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google