USŁUGI SERWISOWE STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 


Proponujemy Państwu kompleksowe usługi dotyczące stacji elektroenergetycznych:

  • pomiary oporności uziemień, prądów zwarciowych i napięć rażenia w stacjach 110/15kV i rozdzielniach 15kV
  • oględziny linii napowietrznych 220kV,110kV wraz z traktem światłowodowym
  • pomiary pirometryczne styków obwodów pierwotnych stacji 110/15kV
  • pomiary okresowe wyłączników 110kV
  • badania chromatograficzne oleju przekładników prądowych i napięciowych 220kV,110kV
  • badania okresowe ograniczników przepięć 220kV,110kV
  • badanie przełącznika zaczepów transformatorów mocy
  • pomiary okresowe transformatorów mocy
  • pomiary prądów ziemnozwarciowych i pomiary eksploatacyjne urządzeń potrzeb własnych i kompensacji
  • pomiary oporności uziemień, prądów zwarciowych i napięć rażenia w stacjach 110/15kV i rozdzielni 15kV

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google