PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE W METALOWEJ OBUDOWIE

przekladnik_napieciowy_w_metalowej_obudowie_esa_12

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY W METALOWEJ OBUDOWIE TYPU: ESA 12-36

Przekładniki napięciowe typoszeregu ESA (izolowane jednobiegunowo) są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi w metalowej obudowie przewidzianymi dla napięć znamionowych od 12 do 40,5 kV, zgodnymi z normą PN EN 61869-3. 

więcej

przekladnik_napieciowy_w_metalowej_obudowie_eyb_s_12

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY W METALOWEJ OBUDOWIE TYPU: EYB 12-36

Przekładniki napięciowe typoszeregu EYB (izolowane jednobiegunowo) są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi w metalowej obudowie przewidzianymi dla napięć znamionowych od 12 do 40,5 kV, zgodnymi z normą PN-EN 61869-3. 

więcej

przekladnik_napieciowy_w_metalowej_obudowie_eyb_s_24

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY W METALOWEJ OBUDOWIE TYPU: EYS 12-36

Przekładniki napięciowe typoszeregu EYB (izolowane jednobiegunowo) są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi w metalowej obudowie przewidzianymi dla napięć znamionowych od 12 do 40,5 kV, zgodnymi z normą PN-EN 61869-3.

więcej

przekladnik_napieciowy_w_metalowej_obudowie_vgm_12_36

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY W METALOWEJ OBUDOWIE TYPU: VGM 12-36

Przekładniki napięciowe typoszeregu EYB (izolowane jednobiegunowo) są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi w metalowej obudowie przewidzianymi dla napięć znamionowych od 12 do 40,5 kV, zgodnymi z normą PN-EN 61869-3.

więcej

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google