PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE KABLOWE

przekladnik prądowy kablowy 1PRK

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: 1PRK

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu PRK są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-1/-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gae 80

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE 80

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gae 120

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE 120

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gae 160

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE 160

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gae200

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE 200

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gar 3

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAR 3

Przekładniki prądowe typoszeregu GAR są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy 3PRK-1

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: 3PRK-1

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu PRK są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy 3PRK-2

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: 3PRK-2

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu PRK są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy 3PRK-3

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: 3PRK-3

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu PRK są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy 3PRK-4

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: 3PRK-4

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu PRK są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy 3PRK-6

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: 3PRK-6

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu PRK są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy K50

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: K50

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu K są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy K80(S)

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: K80(S)

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu K są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy K110(S)

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: K110(S)

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu K są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy VISWI

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: VISWI

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu VISWI są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy RK

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: RK

Przekładniki prądowe typoszeregu RK są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy RKO

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: RKO

Przekładniki prądowe typoszeregu RKS są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy RKS

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: RKS

Przekładniki prądowe typoszeregu RKS są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

przekladnik prądowy kablowy RSTW

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: RSTW

Przekładniki prądowe typoszeregu RSTW są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google