PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE KABLOWE

przekladnik prądowy kablowy gae 80-120

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE 80-120

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do rejestracji zwarć doziemnych, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000. Zastosowanie dzielonych rdzeni umożliwia niezawodny i szybki montaż na ułożonym kablu.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gae 160-200

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE 160-200

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do rejestracji zwarć doziemnych, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000. Zastosowanie dzielonych rdzeni umożliwia niezawodny i szybki montaż na ułożonym kablu.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gae3

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAE3

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAE są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do rejestracji zwarć doziemnych, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000. Zastosowanie dzielonych rdzeni umożliwia niezawodny i szybki montaż na ułożonym kablu.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gam

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAM

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAM są niewymagajacymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do rejestracji zwarć doziemnych, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000. Przekładnik w wykonaniu jednordzeniowym.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gam 3

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAM 3

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAM są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do celów pomiarowych i zabezpieczających, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000. Przekładnik w wykonaniu jednordzeniowym.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gar 3

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GAR 3 (0.5)

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu GAR są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do rejestracji zwarć doziemnych, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000. Przekładnik w wykonaniu jednordzeniowym.

więcej

przekladnik prądowy kablowy gs 10

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: GS 10

Przekładnik prądowy typu GS to niewymagający konserwacji przekładnik wnętrzowy w izolacji żywicznej, przewidzianymi dla napięć znamionowych do 12 kV, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2001.

więcej

przekladnik prądowy kablowy cgt01 a3 (3prk-3)

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY KABLOWY-WNĘTRZOWY W CYKLOALIFATYCZNEJ IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU: CGT01 A3 (3PRK-3)

Przekładniki prądowe kablowe typoszeregu CGT01 A3 (3PPRK-3) są niewymagającymi konserwacji wnętrzowymi przekładnikami w izolacji żywicznej przewidzianymi do rejestracji zwarć doziemnych, stosownie do przepisów IEC 60044 – 1:2000.

więcej

 
   
 

Osobą odpowiedzialną za sprzedaż jest:Krzysztof Mamos
Kierownik Zespołu Sprzedaży
k.mamos@zoen.pl

Spotkaj się z doradcą

Słownik energetyka

Szukaj z Google