Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. Przekładniki prądowe Nn, przekładnik prądowy Nn
  
 

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NN

KLW

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU: KLW 3/3

Przekładniki prądowe typoszeregu KLW są niewymagającymi konserwacji niskonapięciowymi przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

PPRZEKŁADNIK PRĄDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU: KAS

Przekładniki prądowe typoszeregu KAS są niewymagającymi konserwacji niskonapięciowymi przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

 
   
 

Osobą odpowiedzialną za sprzedaż jest:Krzysztof Mamos
Kierownik Zespołu Sprzedaży
k.mamos@zoen.pl

Spotkaj się z doradcą

Słownik energetyka

Szukaj z Google