PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NN

KLW

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU: KLW 3/3

Przekładniki prądowe typoszeregu KLW są niewymagającymi konserwacji niskonapięciowymi przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

PPRZEKŁADNIK PRĄDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU: KAS

Przekładniki prądowe typoszeregu KAS są niewymagającymi konserwacji niskonapięciowymi przekładnikami wnętrzowymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2.

więcej

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google