Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie cookies opuść tę stronę.

Sensory

Zoe Sp. z o.o.

Oferujemy szeroką gamę przekładników małej mocy (sensorów) renomowanej austriackiej firmy ZELISKO.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby rozproszonych źródeł energii skutkuje zmniejszeniem stabilności sieci. W efekcie rozbudowa sieci inteligentnej (Smart Grid) staje się koniecznością. Przekładniki małej mocy (sensory) firmy Zelisko są przeznaczone do pracy w inteligentnych rozdzielnicach sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Stosuje się je do pomiarów, monitorowania, a także wykrywania zwarć oraz określania ich kierunku. Kompaktowe sensory firmy Zelisko umożliwiają łatwą i szybką modernizację bez istotnych zmian w rozdzielnicach i infrastrukturze sieciowej. Dzięki znormalizowanemu napięciu wyjściowemu nie wymagają powtórnej kalibracji, ani regulacji w rozdzielnicy. Sensory są oznaczone numerem seryjnym, a do każdego urządzenia jest dostarczany indywidualny protokół pokontrolny. Co więcej, wszystkie urządzenia są bezobsługowe i mogą pracować w skrajnych warunkach klimatycznych, np. w wysokiej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie sensory prądowe i napięciowe są produkowane i testowane zgodnie z normami PN-EN 61869-6, -10 i -11.

Pomiarowy wzmacniacz napięcia VMA

Pomiarowy wzmacniacz napięcia VMA (Voltage Metering Amplifier) wyzwala pełny potencjał precyzyjnych pomiarów sensorów. Dzięki połączeniu sensorów (przekładników małej mocy) Zelisko z wzmacniaczem napięcia VMA można zastosować technologię sensorów do rozliczeniowego pomiaru energii.

Udostępnienie dokumentacji rozszerzonej po wcześniejszym kontakcie:

Krzysztof Mamos
tel. 695-120-222

Image
Image

Sensor napięciowy SMVS-UW1001

Sensor napięciowy ze standardowym konektorem zgodnym z normą EN 50181, typ C, pasujący do typowych symetrycznych głowic kablowych typu T. Stosowany dla zakresu napięć do 24 kV.

Sensor napęciowy SMVS-UW1001-30

Sensor napięciowy ze standardowym konektorem zgodnym z normą EN 50181, typ C, pasujący do typowych symetrycznych głowic kablowych typu T. Stosowany dla zakresu napięć do 36 kV.

Image
Image

Sensor napięciowy SMVS-UW1002-x

Sensor napięciowy ze skróconym stożkiem konektora pasujący do typowych asymetrycznych głowic kablowych typu T.

Sensor napięciowy SMVS-UW1013

Sensor napięciowy w izolacji powietrznej przeznaczony do modernizacji jak i montażu w nowych rozdzielnicach SN.

Image
Image

Sensor prądowy SMCS-JW1001

Sensor prądu fazowego z rdzeniem niedzielonym, przeznaczony do montażu w nowych rozdzielnicach.

Sensor prądowy SMCS/T-JW1002

Sensor prądu fazowego z rdzeniem dzielonym, ułatwiającym montaż w modernizowanych rozdzielnicach.

Image
Image

Sensor prądowy GAE120/SENS-JW1003

Sensor prądowy do wykrywania zwarć doziemnych i pomiaru prądu zwarciowego. Bazuje na znanej i sprawdzonej na rynku konstrukcji.

Sensor prądowy SMCS3-JW1004

Trójfazowy sensora prądu fazowego z funkcjonalnością wykrywania zwarć doziemnych. Przejmuje zadania czterech różnych sensorów.

Image

Sensor kombinowany SMKS-K1112

Sensor napowietrzny kombinowany, łączący w sobie funkcję sensora napięciowego i prądowego.

Image
Image

Sygnalizator optyczny SO-LED/1

Sygnalizator optyczny LED typu: SO-LED/1 do współpracy ze wskaźnikiem zwarć typu: GIM firmy ZELISKO.

Cyfrowy wskaźnik zwarciowy z funkcją pomiaru (GIM)

Cyfrowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego z funkcją pomiarową.

Udostępnienie dokumentacji rozszerzonej po wcześniejszym kontakcie:

Krzysztof Mamos
tel. 695-120-222

Image

Dane firmy

Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.
ul. Kuropatwińskiej 16
95-100 Zgierz, PL
NIP: 732-14-15-889
zoen@zoen.pl

Regon: 471369619
Rejestr Handlowy KRS: 0000194316
Kapitał Zakładowy: 1.319.500 PLN
+48 42 675 25 37 (Sekreteriat)
695-120-222, 695-190-869 (Dział sprzedaży)

Image
Copyright © 2020 Zoen Sp. z o.o.

Design & Development By Interon Sp. z o.o.